DAŇOVÉ SLUŽBY


Daňové poradenství

Na základě našich zkušeností a dosažené kvalifikace poskytujeme daňové poradenství. Zajišťujeme také zpracování odborných stanovisek k otázkám klienta. Poradenství poskytujeme formou písemných, osobních a telefonických konzultací.
Stálým klientům poskytujeme běžné daňové a účetní poradenství zdarma, případně za sjednaný paušál. Podmínkou je dlouhodobá spolupráce v oblasti auditu, účetnictví a daní.

.........................................................................................................................................................
 
Daňová optimalizace

Na základě požadavků klienta provedeme nejdříve celkovou analýzu klienta týkající se daňové pozice klienta a následně navrhneme různé variantní způsoby daňové optimalizace.

.........................................................................................................................................................
 
Zpracování daňového přiznání právnických a fyzických osob

Na základě uzavřené smlouvy s klientem zpracujeme daňové přiznání. Klient připraví potřebné podklady, které jsou nutné k sestavení daňového přiznání. Tyto doklady jsou kontrolovány a na základě těchto dokladů a informací jsou daňová přiznání zpracována.

.........................................................................................................................................................

Zajištění odkladu termínu pro podání daňového přiznání

Pro klienty, kteří vyžadují odklad termínu pro podání daňového přiznání, zajišťujeme ve spolupráci s našimi spolupracujícími daňovými poradci tento odklad. Klient udělí plnou moc daňovému poradci, kterou musí doručit svému správci daně před podáním termínu pro podání daňového přiznání.
 
Přiznání podává daňový poradce, který má k tomu plnou moc. Na vyžádání zpracujeme také přiznání k dalším daním, tj. např. k DPH, silniční dani apod.

 
  SAUL AUDIT s.r.o., Telefon:/Fax: +420 736 609 102, E-mail: zdenek.kolar@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM