EKONOMICKÉ ANALÝZY

Finanční analýza

Pro klienty zpracujeme různé analýzy, které slouží vnitřním potřebám klienta. Jedná se především o analýzu výkonnosti, zadluženosti, efektivity a dalších vybraných ukazatelů. Výsledkem je zpracovaná zpráva s přísnými výsledky, která je projednána s klientem.

..........................................................................................................................................................
Analýza podnikatelských záměrů, zpracování podnikatelských záměrů

Na vyžádání zpracujeme analýzu podnikatelských záměrů, případně zpracujeme podnikatelský záměr klienta tak, aby mohl být záměr prezentován třetím osobám, zejména dalším investorům, bankám apod. Výsledkem je materiál, který se předává klientovi.


 
  SAUL AUDIT s.r.o., Telefon:/Fax: +420 736 609 102, E-mail: zdenek.kolar@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM