HISTORIE A SOUČASNOST

Auditorská a poradenská společnost SAUL CONSULTING, s.r.o. byla založena v roce 1994. Komora auditorů České republiky vydala společnosti auditorské osvědčení číslo 112 (společnost je zapsána v OR vedeném OS Praha, oddíl C, vložka 29062, IČ 61250881) .
 
V roce 2008 došlo ve firmě SAUL CONSULTING, s.r.o. ke strategickému rozhodnutí – přesunutí auditorských, účetních a poradenských služeb určených malým a středním firmám tj. firmám splňující přibližně tyto základní kritéria - do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR do nově založené společnosti SAUL AUDIT s.r.o. (společnost je zapsána v OR vedeném OS Praha, oddíl C, vložka 141085, IČ 28432568) .
 
 
SAUL AUDIT s.r.o. poskytuje auditorské, účetní a poradenské služby především malým a středním podnikatelským subjektům (firmám). Jedná se o firmy splňující přibližně tato základní kritéria - do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR.
 
 
SAUL CONSULTING, s.r.o. poskytuje poradenské služby podnikatelským subjektům.
  
Na trhu auditorských a poradenských služeb již společnost působí formou SAUL CONSULTING či SAUL AUDIT více než 13 let. Po celou dobu poskytuje auditorské a poradenské služby jak pro zákazníky tuzemské, tak i pro zákazníky ze zahraničí.

Na základě dlouholetých zkušeností se SAUL CONSULTING, s.r.o. a od roku 2008 také SAUL AUDIT s.r.o. specializuje především na provádění auditů a služeb týkajících se obchodních společností a  družstev.

S ohledem na velikost České republiky jsou společnosti organizačně řízeny centrálně z Prahy. V současné době disponujeme skupinou odborníků v oblastech auditu, daní, ekonomického poradenství, informačních technologií a práva.

SAUL AUDIT s.r.o. preferuje dlouhodobější spolupráci, která zajišťuje kvalitu a kontinuitu prováděných služeb, tím se současně tvoří předpoklady pro neustále zkvalitňování celkové situace klienta v dané oblasti.

 
  SAUL AUDIT s.r.o., Telefon:/Fax: +420 736 609 102, E-mail: zdenek.kolar@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM