VÍTEJTE NA SAUL AUDIT

Auditorská společnost SAUL AUDIT s.r.o. získala auditorské oprávnění (osvědčení) číslo 490 vydané Komorou auditorů České republiky a na základě tohoto oprávnění provádí auditorské služby. Kromě těchto služeb nabízí SAUL AUDIT s.r.o. současně daňové poradenství včetně zpracování daňových přiznání a také vedení účetnictví.

NAŠE SLUŽBY


AUDITORSKÉ SLUŽBY

SAUL AUDIT s.r.o. provádí audit účetní závěrky a výroční zprávy… VÍCE
 

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Na základě našich zkušeností a dosažení kvalifikace poskytujeme daňové poradenství. VÍCE

RYCHLÁ NAVIGACE

   Auditorské služby
   Daňové služby
   Účetní služby

   Ke stažení
   Kde nás najdete
   Kontakt
   Reference

 

AKTUALITY

  16. 6. 2019

Převodní ceny mezi sdruženými podniky – novinka 2019

Problematika převodních cen je velmi složitá. Generální finanční ředitelství v minulosti vydalo několik pokynů k dané problematice. V květnu 2019 vydalo nový pokyn D-34, který nahrazuje pokyn D-332. Jeho cílem je reagovat na aktualizované znění Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, kterou vydala OECD.


Doporučujeme osobám, kterých se týká tato problematika detailně prostudovat nový pokyn a aktualizovat své postupy. Pokyn D-34 byl vydán ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5/2019.


  1. 3. 2019

Pozor na změny ve výkazech pro podnikatele od roku 2018

od 1. ledna 2018 došlo k drobným změnám ve výkazech – rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Protože závěrky za rok 2018 se provádějí v roce 2019, řada z nás si tyto změny plně neuvědomuje, a proto uvádím stručný přehled změn.
 VÍCE


 
  SAUL AUDIT s.r.o., Telefon:/Fax: +420 736 609 102, E-mail: zdenek.kolar@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM