ODKAZY

Komora auditorů České republiky
www.kacr.cz

Komora daňových poradců České republiky
www.kdpcr.cz

Ministerstvo spravedlnosti
www.justice.cz

Ministerstvo financí ČR
www.mfcr.cz

Česká národní banka
www.cnb.cz
 

  SAUL AUDIT s.r.o., Telefon:/Fax: +420 736 609 102, E-mail: zdenek.kolar@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM