PORADENSTVÍ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Analýza informačních systémů, systémů ekonomického řízení podniku

Provádíme analýzu současného stavu informačního systému klienta včetně odpovídajících procesů, které se týkají řízení podniku, finančního výkaznictví atd. Navrhujeme postupy vedoucí ke zkvalitnění celého informačního systému klienta, poskytujeme poradenství s jejich implementací.

.........................................................................................................................................................

Analýza a vyhodnocení ERP programů

S ohledem na praxi našich pracovníků v oboru informačních technologií a auditu účetních závěrek provádíme analýzu klientem užívaných programů ERP, prověření jejich funkčnosti a splnění nezbytných funkcí, které jsou vyžadovány,  např.  zákonem o účetnictví.

 
  SAUL AUDIT s.r.o., Telefon:/Fax: +420 736 609 102, E-mail: zdenek.kolar@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM