PORADENSTVÍ V OBLASTI AKVIZICÍ, FÚZÍ A JINÝCH VLASTNICKÝCH TRANSAKCÍ

Poradenství poskytujeme v těchto oblastech:
  • Vznik obchodních společností
  • Prodej a nákup podílů, akcií
  • Prodej a nákup podniku
  • Vklad podniku
  • Převody podílů, vypořádací podíl
  • Kapitálové akvizice
  • Změna právní formy
  • Likvidace společnosti
  • Přeměny obchodních společností

 
  SAUL AUDIT s.r.o., Telefon:/Fax: +420 736 609 102, E-mail: zdenek.kolar@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM