REFERENCE

Nejvýznamnější klienti, kteří využili či využívají naše služby jsou uvedeni níže:
 
 
Služba:auditorské a poradenské služby (výběr TOP 15)

NÁZEV KLIENTA  SÍDLO  PŘEDMĚT ČINNOSTI ODKAZ NA DALŠÍ DETAILY 
ARCDATA PRAHA, s.r.o. Praha  Prodej, služby (prodej software – geografické informační systémy, služby)

www.arcdata.cz
BENNING CR, s.r.o.                          (člen mezinárodní skupiny firem BENNING) Mladá Boleslav  Výroba, služby, prodej (především výroba proudových zdrojů, prodej)

www.benning.cz
CONDUCO a.s. České Budějovice Služby (bytové projekty, developerská činnost) www.conduco.cz
ČEVAK a.s.                                              (člen mezinárodní skupiny
 ENERGIE AG)

České Budějovice Služby (provozování vodovodů a kanalizací) www.cevak.cz
DEKRA Automobil a.s.                          (člen mezinárodní skupiny DEKRA)
Praha Služby (STK, emise, posudky, expertizy, homologace vozidel). www.dekra.cz

HIDRIA CZ, s.r.o.
(člen mezinárodní skupiny GIF)
Praha Výroba, prodej (klimatizační stropy) www.gif-activevent.cz
HARDEST a.s.   Praha Služby (developerská činnost)
www.hardest.cz
INFRAZET a.s. České Budějovice Služby (provozování areálu)
www.infrazet.cz
Lach-Ner, s.r.o. Neratovice Výroba, služby, prodej (výroba čistých chemikálií, specializované služby, prodej látek a surovin)

www.lach-ner.com
LAVAT a.s.   Kolín Výroba (strojírenské výrobky, vakuová zařízení, výroba vývěv)

www.lavat.cz
LIPNO SERVIS s.r.o.  Lipno nad Vltavou Služby (provozování lyžařského areálu, služby pro volný čas)

www.lipnoservis.cz
SAMAGO, spol. s r.o. Praha  Prodej (obchod, nákup a prodej surovin)

www.samago.com
Stavební bytové družstvo STAVEG Praha Služby (projektová činnost v investiční výstavbě a provádění občanských a bytových staveb) www.staveg.cz

ATALIAN CZ s.r.o.                               
(člen mezinárodní skupiny
 ATALIAN INTERNATIONAL)

Praha  Služby (komplexní služby, které souvisejí s úplnou správou a údržbou objektů) www.atalian.cz
Univerzální stavební, a.s. Praha Výroba (komplexní dodávky staveb, rekonstrukce)  www.usas.cz
 

 
 
Služba:rekonstrukce účetnictví 
 
Klienti nedali souhlas se zveřejněním.
 

 
  SAUL AUDIT s.r.o., Telefon:/Fax: +420 736 609 102, E-mail: zdenek.kolar@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM