ÚČETNÍ SLUŽBY

Účetní poradenství

Poskytujeme účetní poradenství v případech, které klient vyžaduje. Hledáme a navrhujeme potřebné postupy a vhodná řešení tak, aby účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými Českými účetními standardy a vyhláškami.
 
Stálým klientům poskytujeme běžné daňové a účetní poradenství zdarma, případně za sjednaný paušál. Podmínkou je dlouhodobá spolupráce v oblasti auditu, účetnictví a daní.

..........................................................................................................................................
Rekonstrukce účetnictví

V některých případech se zjistí, že účetnictví účetní jednotky je např. neprůkazné, neúplné apod. S ohledem na skutečnost, že statutární orgán společnosti je zodpovědný za vedení účetnictví, klient se na základě takovýchto informací rozhodne pro rekonstrukci účetnictví.
 
Výsledkem rekonstrukce je zpracované komplexní účetnictví, předání potřebných sestav včetně účetní závěrky a dokladové inventarizace majetku a závazků včetně zpracování příslušných daňových přiznání.

..........................................................................................................................................
 
Poradenské služby spojené s prováděním účetní závěrky

Klientovi, který vyžaduje poradenství v této oblasti, zpracujeme a navrhneme časový harmonogram uzávěrkových prací včetně jednotlivých etap. Cílem těchto poradenských služeb je především vytvoření dostatečného zázemí pro klienta tak, aby klient prováděl účetní závěrky v plánovaných  termínech a potřebné kvalitě. 
 
..........................................................................................................................................
  
Zpracování komplexního vedení účetnictví

Provádíme komplexní vedení účetní agendy. Klient předkládá ve stanovených termínech potřebné podklady a doklady. Výsledkem jsou měsíční výstupy, které jsou odsouhlaseny klientem, a to v daných termínech. Komplexní vedení účetnictví zahrnuje také zajištění účetní závěrky, včetně zajištění provedení potřebných inventarizací a zpracování daňových přiznání k dani z příjmu, daně z přidané hodnoty, silniční daně atd. 
 

 
  SAUL AUDIT s.r.o., Telefon:/Fax: +420 736 609 102, E-mail: zdenek.kolar@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM