ZÁSADY

Po celou dobu existence společnosti se snažíme uplatňovat a prosazovat tyto zásady a principy:

.....................................................................................................................................................
 
1. Co děláme, děláme s vysokou profesionalitou a nejvyšším možným nasazením všech příslušných pracovníků.

.....................................................................................................................................................

2. Naše služby poskytujeme kvalitně a vždy s přidanou hodnotou.

Např. při provádění auditorských služeb vnímáme přidanou hodnotu jako hodnotu, spočívající ve zvolení nejlepších postupů nebo doporučeních, jakým vhodným způsobem by se měly u klienta upravit procesy, zavést či zdokonalit kontrolní mechanismy.

.....................................................................................................................................................

3. Klientovi poskytujeme vždy komplexní, nestranné a plně nezávislé služby v dané oblasti.

 
  SAUL AUDIT s.r.o., Telefon:/Fax: +420 736 609 102, E-mail: zdenek.kolar@saul-audit.cz, www.saul-audit.cz
Hosted by LM