Saul audit

Kounická 3129/70 · 100 00 · Praha 10 · +420 736 609 102 · zdenek.kolar@saul-audit.cz

english version

Saul audit

Produkty

Auditorské služby
 • audit účetní závěrky
 • audit konsolidované závěrky
 • přezkoumání hospodaření
 • ověřování účetních záznamů
 • ověřování jiných ekonomických informací
 • provádění dalších činností auditorem, pokud tak stanoví jiný právní předpis
 • jiné ověřování účetní závěrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí prováděné auditorem

Provádíme tyto auditorské služby (činnosti):
 • povinný audit - ověření účetní závěrky
 • povinný audit - ověření konsolidované závěrky
 • přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud toto přezkoumání provádí auditor
 • ověřování účetních záznamů
 • ověřování jiných ekonomických informací auditorem nebo provádění dalších činností auditorem, pokud tak stanoví jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie
 • jiné ověřování účetní závěrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí prováděné auditorem
Právní rámec

Auditorské činnosti (služby) jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění, Etickým kodexem a Mezinárodními auditorskými standardy.

Účetní služby
 • sestavení účetní závěrky
 • provedení dokladové inventury
 • komplexní účetní poradenství
 • vytvoření, příp. kontrola vnitřního kontrolního systému
 • vytvoření systému pro reporty
 • supervize účetnictví
 • kontrola účetnictví
 • rekonstrukce účetnictví
 • vytvoření, případně rekonstrukce účtárny
 • tvorba, případně kontrola účetních předpisů
 • kontrola účetních postupů
 • návrhy digitalizace účtárny včetně oběhu dokladů
 • apod.

Účetní služby vyžadují vysoké odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti, které máme a proto spolupráce v této oblasti splňuje vytyčené a odsouhlasené cíle klientem.

Pro koho jsou účetní služby určeny?

Služby jsou určeny subjektům, kteří potřebují výše uvedené účetní služby a současně vyžadují kvalitu, flexibilnost, odbornost a kompletní individuální přístup a optimální poměr kvalita/cena/rychlost.

Provádíme tyto účetní služby:
 • sestavení účetní závěrky
 • provedení dokladové inventury
 • komplexní účetní poradenství
 • vytvoření, příp. kontrola vnitřního kontrolního systému
 • vytvoření systému pro reporty
 • supervize účetnictví
 • kontrola účetnictví
 • rekonstrukce účetnictví
Ekonomické služby
 • obecné ekonomické poradenství
 • osobní konzultace
 • osobní konzultace k obchodování na burze
 • přímá účast na obchodních jednáních klienta
 • finanční due diligence (zahrnuje komplexní poznání, analyzování a interpretace informací o prověřovaném subjektu a to pro podporu investičního rozhodování)
 • poradenství v oblastech akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí, například:
  Prodej a nákup podílů, akcií · Kapitálové akvizice · Likvidace společnosti · Přeměny obchodních společností

Provádíme tyto ekonomické služby:

Ekonomické služby zahrnují kompletní poradenský servis, který vyžaduje v mnoha případech znalosti a jejich kombinaci z oblastí účetní, daňové, finanční a právní.

Nejčastěji se jedná o:
 • obecné ekonomické poradenství, jednorázové, případně i 100% podpora formou 24/7
 • osobní konzultace
 • osobní konzultace k obchodování na burze
 • přímá účast na obchodních jednáních klienta

nebo také

 • finanční due diligence (zahrnuje komplexní poznání, zmapování, analyzování a interpretace informací o prověřovaném subjektu a to pro podporu investičního rozhodování)
 • zpracování ekonomických ukazatelů
 • provedení finanční analýzy
 • provedení analýzy podnikatelských záměrů
 • zpracování podnikatelských záměrů
 • apod.

O společnosti

SAUL AUDIT s.r.o. je společnost, která vznikla v roce 2008 je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu oddíl C, značka 141085, IČ: 28432568, sídlem Kounická 3129/70, Strašnice, 100 00 Praha 10.

SAUL AUDIT s.r.o. je auditorská společnost, které bylo vydáno Komorou auditorů České republiky auditorské oprávnění číslo 490.

Poskytuje auditorské, účetní a další poradenské služby podnikatelským subjektům (firmám). Naší specializací jsou audity účetních závěrek akciových společností, společností s ručením omezeným a družstev.

S ohledem na velikost České republiky je společnost organizačně řízena centrálně z Prahy. Disponujeme skupinou odborníků v oblastech auditu, daní, ekonomického poradenství, informačních technologií a práva.

SAUL AUDIT preferuje dlouhodobou spolupráci, která zajišťuje vyšší efektivitu našich služeb a vynikají poměr cena služeb/ kvalita služeb.

Za poskytování služeb je odpovědný Ing. Zdeněk Kolář, auditor, který pracuje v oboru auditu, daní, účetnictví, poradenství a informačních technologií více než 25 let a je zapsán do seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem 2015.

Svoje zkušenosti získal jako ekonom, hlavní účetní, účetní, likvidátor, analytik a poradce IT v několika společnostech. Zkušenosti z auditu získal asistent auditora či auditor v mezinárodní a české auditorské společnosti.


Naše zásady

 • Služby poskytujeme s profesionalitou a nejvyšším možným nasazením.
 • Služby poskytujeme kvalitně a vždy s přidanou hodnotou.
 • Služby poskytujeme jako komplexní servis a to nestranně a nezávisle.

 

Řídíme se zákony, standardy, vnitřní předpisy včetně ISQC1, Etickým kodex a také zde uvedenými zásady.Kontakt

Jednatel, Auditor

Zdeněk Kolář

Adresa

SAUL AUDIT s.r.o.
Kounická 3129/70
100 00 Praha 10

Telefon

+420 736 609 102

E-mail
zdenek.kolar@saul-audit.cz
Webové stránky

www.saul-audit.cz

Kde nás najdete

Ze stanice metra Skalka autobusem nebo pěšky cca 500 metrů. Viz mapka: